UDF Dövas förening i Umeå

UDF Dövas förening i Umeå Besöksadress: UDF-kansliet, Storgatan 37 A, 903 27 Umeå Ordförande: Tomas Liljebro E-post: dfumea@hotmail.com Hemsida: www.udf.info.se

Strokeföreningen i Umeå med omnejd

Strokeföreningen i Umeå med omnejd Strokeföreningen Umeå bildades 1986 och är en lokalförening inom Stroke-Riksförbundet som vill stödja och engagera dig som har haft en stroke och för dig som är anhörig och närstående. Vi vill dessutom bidra till att sprida och öka...

SRF Synskadades förening i Umeå

SRF Synskadades förening i Umeå Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF Umeå, för att utifrån tanken om människors lika värde gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet på alla områden. Vi vill skapa social gemenskap och stödja varandra, för att...

RSMH – Riksförbundet

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. För att öka kraften i våra krav behöver vi stöd från ALLA som sympatiserar med vårt arbete...

Reumatikerföreningen Umeå

Reumatikerföreningen Umeå lokala Reumatikerförbundet och Reumatikerföreningen i Umeå uppmuntrar studier och lärande. Att lära något nytt och att engagera sig i något utanför hemmet har positiv inverkan på vår hälsa. Det är också viktigt att hålla sig informerad och...