Strokeföreningen i Umeå med omnejd

Strokeföreningen i Umeå med omnejd

Strokeföreningen Umeå bildades 1986 och är en lokalförening inom Stroke-Riksförbundet som vill stödja och engagera dig som har haft en stroke och för dig som är anhörig och närstående. Vi vill dessutom bidra till att sprida och öka kunskapen om strokesjukdomen och dess konsekvenser.

Ordförande: Christer Bäckman
E-post: christer.baeckman@nordmaling.com

Hemsida:www.strokevasterbotten.se/336474543

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018