SRF Synskadades förening i Umeå

SRF Synskadades förening i Umeå

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF Umeå, för att utifrån tanken om människors lika värde gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet på alla områden. Vi vill skapa social gemenskap och stödja varandra, för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt obunden intresseorganisation av gravt synskadade, (blinda) och synsvaga. Föreningen är en del av Synskadades Riksförbund. SRF-Umeå är ansluten till SRF Västerbottens län och är medlem i HSO Umeå, (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Umeå) med 21 handikappföreningar i samverkan. Föreningen bildades 1981 under namnet SRF Umeå.

Kontaktperson: Ann Lindmark
E-post: ann.lindmark@srf.nu

Hemsidawww.srfvasterbotten.se

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018