RSMH – Riksförbundet

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. För att öka kraften i våra krav behöver vi stöd från ALLA som sympatiserar med vårt arbete – även från Dig som inte själv brukar psykiatrin. Det bästa sättet att stödja oss är att bli medlem.

Ordförande: Bertil Jonsson
E-post: umearsmh@gmail.com

Hemsida: www.rsmh.se

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018