Reumatikerföreningen Umeå

Reumatikerföreningen Umeå lokala

Reumatikerförbundet och Reumatikerföreningen i Umeå uppmuntrar studier och lärande. Att lära något nytt och att engagera sig i något utanför hemmet har positiv inverkan på vår hälsa. Det är också viktigt att hålla sig informerad och att ha en plats där man kan uttrycka sina åsikter. Det är viktigt för demokratin.

Ordförande: Christina Håkansson
E-post: christina.hakansson3@comhem.se

Hemsida: www.umea.reumatikerforbundet.org

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018