RBU – Förbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar i Umeå

RBU – Förbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar i Umeå

RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar är en familjeorganisation som erbjuder medlemmarna stöd, gemenskap och information. RBU arbetar för att påverka funktionshinderspolitiska frågor främst ur ett barn- och familjeperspektiv. RBU finns över hela landet och har omkring 12 000 medlemmar.
RBU:s vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Ordförande: Emma Isaksson
E-post: umea@rbu.se

Hemsida: www.umea.rbu.se

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018