Parkinson i Umeå

Parkinson i Umeå

Parkinsonföreningen är en sammanslutning av enskilda personer, parkinsonsjuka och deras anhöriga. Lokalföreningarna är Parkinsongruppen Umeå och Parkinsongruppen Skellefteå.
Länsföreningen Parkinson Västerbotten är en förening inom Parkinsonförbundet, som är en idéell och demokratisk organisation. Den är partipolitiskt, religiöst och kommersiellt obunden.

Kontaktperson: Bengt-Erik Johansson
E-post: bengterik.johansson@gmail.com

Hemsida: www.parkinsonvasterbotten.se/

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018