Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund lokalförening i Umeå

HRF, Hörselskadades Riksförbund är Sveriges största organisation för hörselskadade. En rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation med 35 000 medlemmar, från norr till söder.

Målet för vårt gemensamma arbete är ett samhälle där landets
en miljon hörselskadade respekteras som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur, politik m m på sina villkor.

Ordförande: Carola Hedmark
E-post: carola.h@live.se

Hemsida: www.hrf.se/umea

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018