HjärtLung Föreningen Umeå

HjärtLung Föreningen Umeå

Föreningen är en sammanslutning av hjärt-, kärl- och lungsjuka, deras anhöriga och enskilda som erkänner föreningens stadgar och verksamhet.

Vi arbetar för de hjärt, kärl- och lungsjukas intressen genom:

  • Opinionsbildning
  • Livsstilsförändring
  • Trygghet, stöd och gemenskap. Vi bryr oss.

Besöksadress kansliet: Storgatan 76, 903 33 Umeå
Tel: 090-70 66 14
E-post: umea.hjart-lung@ac.hso.se
Hemsida: www.hjart-lung.se/riksforbundet/vasterbotten/umea

Ordförande: Sture Olsson
E-post: olsson.sture@gmail.com

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018