Hjärnkraft Umeå

Hjärnkraft Umeå

Lokalföreningen är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Vi arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser. Vi stöttar personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, arbetar förebyggande och informerar om Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts verksamhet. Ett liv som räddas ska också levas.

I Umeå finns bl a Hjärnetgruppen HJÄRNGÄNGET, en grupp enbart för medlemmar med egen skada.

Ordförande: Birgitta Liontaki

E-post: kontakt@hjarnet.nu

Hemsida:hjarnet.nu

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018