FUB Umeå

FUB Umeå – För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är ca 28 000 medlemmar i 165 lokalföreningar runt om i landet. De flesta medlemmar är utvecklingsstörda eller anhöriga. Men många andra som också delar vår grundsyn är medlemmar i FUB.

Ordförande: Abbas Haghjo
E-post: abbas.haghjo@gmail.com

Hemsida: www.fub.se/lokalt/fub-umea

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018