Frisk och Fri mot ätstörningar

Frisk och Fri mot ätstörningar

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns vi runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd och hjälp för de som lider av ätstörningar och deras närstående.

Vårt syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vård

De flesta som arbetar eller engagerar sig i föreningen har själva haft eller känt någon med ätstörningar.

Ordförande: Anna Mandin
E-post  umea@friskfri.se

Hemsida: www.friskfri.se/har-finns-vi/lokalavdelningar/umea

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018