Diabetesföreningen i Umeå med omnejd

Diabetesföreningen i Umeå med omnejd

Vi arbetar på det lokala planet för att förbättra diabetesvården. Med många medlemmar i vår förening har vi större möjligheter att nå fram med våra framställningar och påverka beslutsfattare.

Ordförande: Maria Holmgren
E-post: umea@diabetes.se

Hemsida:www.diabetes.se/umea

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018