DHR Umeå

DHR Umeå

DHR arbetar för full jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i samhället. Under alla år har DHR arbetat för att sätta in livsvillkoren för personer med nedsatt rörelseförmåga i ett samhällsperspektiv, snarare än att lägga vikt vid medlemmarnas diagnoser. Medlemmarnas erfarenheter och upplevelser av att vara medborgare i samhället har alltid varit centrala. Medlemmarna i DHR bedriver aktivt funktionshinderpolitiskt arbete, opinionsbildning och informerar om frågor som rör personer med nedsatt rörelseförmåga.

Ordförande: Ylva Lundell
E-post: umea@dhr.se
Hemsida: www.dhr.se

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018