Astma och Allergiföreningen i Umeå

Astma och Allergiföreningen i Umeå

Vi i lokalföreningen i Umeå är ca 250 medlemmar och vi företräder medlemmar som har astma, allergier eller överkänslighet.
En av våra viktigaste uppgifter är att påverka samhället för bättre levnadsvillkor genom att vara ute och prata med våra arbetskollegor, vänner, grannar m fl. Dessutom att ta tillvara på möjligheterna att lämna bra informationsmaterial till intresseorganisationer, företag och enskilda personer.
Ju fler vi är, desto mer kan vi göra tillsammans för ett friskare och tryggare liv för oss alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Välkommen till oss!

Ordförande: Anna-Lena Johansson
E-post: astma.allergiforeningen.umea@gmail.com

Hemsida:astmaoallergiforbundet.se

Vi finns även på Facebook! Gruppen heter Astma och Allergiföreningen i Umeå
Där finns information om vad som händer och vad som har hänt! Där kan vi alla dela med oss av information, recept och tankar om att ha astma, allergi och överkänslighet.

Färdigheter

Upplagt på

januari 17, 2018