Organisation

Funktionsrätt Umeå

Funktionsrätt Umeå är ett demokratiskt, partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för funktionshinderföreningarna i Umeå kommun. Vi har 22 medlemsföreningar.

De länsövergripande frågorna handhas av Funktionsrätt Västerbotten. Vi arbetar under samma tak på Mariehemsvägen 7 N i Umeå. På riksnivå finns Funktionsrätt Sverige med säte i Stockholm.

Funktionsrätt Umeå

Mariehemsvägen 7 N
906 54  Umeå

Telefon: 090-70 66 00
E-post: info@funktionsrattumea.se

Org. nr: 894001-3033
Bankgiro: 5374-990

13 + 13 =