Ordförandemöte

Ordförandemötet är mellan årsmötena Funktionsrätt Umeås högsta beslutande organ i funktionshinderpolitiska frågor. Ordförandemötets arbete ska främst inriktas på frågor av gemensamt intresse för medlemsföreningarna samt på övergripande och framtidsinriktade frågor. Föreningarnas representanter samlas till ordförandemöte tre gånger per år.

Planerade mötesdatum 22 mars och 5 oktober 2022

Funktionsrätt Umeå

Mariehemsvägen 7 N
906 54  Umeå

Telefon: 090-70 66 00
E-post: info@funktionsrattumea.se

Org. nr: 894001-3033
Bankgiro: 5374-990

9 + 5 =