Kansli

Bistår medlemsföreningarna i deras arbete att stärka den egna organisationen.
Medverkar till olika kurser/studiecirklar över föreningsgränserna.
Tillhandahåller aktuell information som är av intresse för medlemsföreningarna.

Kontakta oss

Maria Holmgren
Kanslichef / Kommunikatör

Ansvarig för:
Informationsverksamheten inom Funktionsrätt Umeå. Utbildar informatörer som sprider information och kunskap om olika funktionsnedsättningar till utbildningar, myndigheter m.fl. Anordnar föreläsningar, temadagar, seminarier, studiecirklar m.m. Hjälper föreningarna att sprida information. Adjungerad tjänsteman till Funktionsrätt Umeå styrelse.

Tel: 090-70 66 12 eller 070-62 58 364 
E-post:
maria.holmgren@funktionsrattumea.se

Funktionsrätt Umeå

Mariehemsvägen 7 N
906 54  Umeå

Telefon: 090-70 66 00
E-post: info@funktionsrattumea.se

Org. nr: 894001-3033
Bankgiro: 5374-990

3 + 11 =