Funktionsrätt Umeås informationsverksamhet

Maria Holmgren

Tel: 090-70 66 12 eller 0706258364 
e-post:  maria.holmgren@funktionsrattumea.se

Jag jobbar med informationsverksamheten inom Funktionsrätt Umeå. Vi har utbildade informatörer från olika föreningar som gärna vill sprida information och kunskap om olika funktionsnedsättningar till skolor, utbildningar, myndigheter m.fl. När Ni tar kontakt med oss, planeras och utformas ett program i samarbete med Er. Programmet kan genomföras hos Er eller som ett studiebesök i våra lokaler. Vi ordnar även digitala föreläsningar enligt önskemål. 

Vi hjälper till att anordna föreläsningar, temadagar, seminarier, studiecirklar m.m. efter behov och önskemål. Vi har också ett nätverk av kontakter och hjälper gärna föreningarna att sprida information.

Funktionsrätt Umeå samarbetar också med ABF Umeåregionen.

Funktionsrätt Umeå

Mariehemsvägen 7 N
906 54  Umeå

Telefon: 090-70 66 00
E-post: info@funktionsrattumea.se

Org. nr: 894001-3033
Bankgiro: 5374-990

15 + 15 =