UFR Umeå funktionshinderråd

 

Funktionsrätt Umeås valda representanter till Umeå kommuns funktionshinderråd UFR perioden 2019-2022

Här hittar ni protokollen!

I det kommunala funktionshinderrådet företräder de valda representanterna inte en enskild förening utan Funktionsrätt Umeås 23 medlemsföreningar som tillsammans har ca 5 000 medlemmar. Med anledning av detta har endast de valda representanternas namn och inte deras föreningstillhörighet noterats, åtta ordinarie och åtta ersättare.

Ordinarie

Christin Broman, vice ordförande
tel 070-350 41 33
e-post: christin.broman@hotmail.com

Solveig Grubbström
e-post: solveig.grubbstrom@kylen.nu

Maria Holmgren
e-post: maria.holmgren@funktionsrattumea.se

Jan-Olof Forsén
e-post: janolof.forsen@rsmh.se

Tim Johansson
e-post: mailtim@telia.com

Monica Östensson
e-post: monica.ostensson@spelslottet.se

Jenny Näslund
e-post: jenny.naslund@ume.se

Lena Renlund
e-post: lena.renlund@ersmark.se

Ersättare

Camilla Björnehall
e-post: camilla.bjornehall@gmail.com

Christina Hedström
e-post: christina.hedstrom@abf.se

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis
e-post: charlotte.toytziaridisbygdemo@telia.com

Sture Olsson
e-post: olsson.sture@gmail.com

Britt-Marie Hägglöv
e-post: blomster06@hotmail.com

Abbas Haghjo
e-post: abbas.haghjo@gmail.com

Per Vesterlund
e-post: pi.vesterlund@gmail.com

Adjungerad från funktionshinderrörelsen
(ungdomsperspektiv)
Erik Nyström
e-post: erik@eriknystrom.se

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsrätt Umeå

Mariehemsvägen 7 N
906 54  Umeå

Telefon: 090-70 66 00
E-post: info@funktionsrattumea.se

Org. nr: 894001-3033
Bankgiro: 5374-990

15 + 7 =